Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

วิธีการแกะสลักใบไม้ง่าย ๆ จากแตงกวา Ep.5

่ แตงกวาที่เราชอบรับประทานกันนั้น ราคาก็ประมาณ $2 ต่อกิโลกรัม (หรือประมาณ 45 บาทของบ้านเรา) แต่เวลาแพงคุณขา แพงมากกกจนตกใจ ราคาวิ่งไปที่ $6.99 หรือประมาณ 160 บาทต่อกิโลกรัมกันเลย ดังนั้นการถนอมอาหารจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะมีแตงกวาไว้รับประทานในยามที่มีราคาแพง  การถนอมอาหาร หมายถึง การยืดอายุของอาหารเพื่อเก็บรักษาได้นาน ๆ และยังคงคุณค่าใกล้เคียงกับของเดิมโดยไม่เน่าบูดหรือเสียหายง่าย การถนอมอาหารเป็นกระบวนการแปลรูปอาหาร ทำได้หลายวิธีเช่น การหมักดอง การแช่อิ่ม …

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest